گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران ( 8 فروردین 1403)

امروز بازار متعادل معامله شد و معاملات ذوب فارس بازار را مثبت تر نشان داد. تعطیلات هفته آینده تا حدودی بر معاملات تاثیر گذاشت.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 11959 واحد افزایش در نقطه‌ی 2261386 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 2780 واحد مثبت در نقطه‌ی 770438  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فارس، #ذوب، #بوعلی بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #خودرو، #وبملت، #وتجارت نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #اهرم، # شتاب و #کرومیت تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فلزات و بانک و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های خودرو، انبوه سازی و استخراج کانه‌های فلزی بود.

امروز ورود پول 6651  میلیارد تومانی از صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#کحافظ، #ولپارس، #فبستم، #ولساپا

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#کرومیت، #تفارس، #خگستر، #خساپا

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#فنر، #فبستم، #جم، #وامیر

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز ورود پول 1543 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 65840  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات پایین‌تر از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

امروز بازار متعادل معامله شد و معاملات ذوب فارس بازار را مثبت تر نشان داد. تعطیلات هفته آینده تا حدودی بر معاملات تاثیر گذاشت.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 11959 واحد افزایش در نقطه‌ی 2261386 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 2780 واحد مثبت در نقطه‌ی 770438  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فارس، #ذوب، #بوعلی بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #خودرو، #وبملت، #وتجارت نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #اهرم، # شتاب و #کرومیت تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فلزات و بانک و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های خودرو، انبوه سازی و استخراج کانه‌های فلزی بود.

امروز ورود پول 6651  میلیارد تومانی از صندوق‌ها را داشتیم.