گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران ( 7 فروردین 1403)

امروز بازار به سهام کوچک اقبال بیشتری نشان داد و سهام بزرگ متعادل معامله شدند.  پایین آمدن دلار در این عرضه دو روزه بی تاثیر نبود که با فرضیه پولبک خیلی از فعالان بازار همراه شد.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 4184 واحد کاهش در نقطه‌ی 2249416 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 574 واحد مثبت در نقطه‌ی 767639  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #اخابر، #فولاز، #فخوز بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #فولاد، #فملی، #شپنا نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #فن افزار، # پارسیان و #چکاپا تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، رایانه و محصولات کاغذی و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های خودرو، غذایی و بانک بود.

امروز ورود پول 5404  میلیارد تومانی از صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#کلوند، #خفنر، #رانفور، #اسیاتک

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#ولراز، #دی، #شپنا، #ومعادن

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#فیروزا، #رانفور، #خفنر، #تاصیکو

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز خروج پول 1025 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 6472  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات پایین‌تر از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

سه‌شنبه 07 فروردین 1403 / 15:12
کاراکتر