گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران (5 اردیبهشت 1403)

امروزبازار متعادلی داشتیم و با توجه به تعطیلات آخر هفته مطابق معمول سهام کم حجم معامله شدند.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 1071 واحد افزایش در نقطه‌ی 2304448 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 4650 واحد مثبت در نقطه‌ی 763655  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فملی، #شبندر، #فایرا بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #پارسان، #کگل، #شپدیس نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #اهرم،# شتاب و #خزامیا تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و ساخت محصولات فلزی و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های فرآوردههای نفتی، فلزات و محصولات شیمیایی بود.

امروز ورود پول 5533  میلیارد تومانی به صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#گپارس، #فاراک، #ولبهمن، #نمرینو

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#شستا، #شبندر، #فولاد، #خساپا

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#ثفارس، #گارانتی، #لابسا، #گپارس

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز ورود پول 78 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 67504  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر  از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 / 15:40
کاراکتر