گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران (3 اردیبهشت 1403)

امروز بعد از گذشت دو روز از هیجان شنبه، بازار انتظار اخبار مثبت را داشت. خبر مالیات شرکت‌ها کمی از رونق بازار را خواهد گرفت و ممکن است از شفافیت صورتهای مالی بکاهد. در هر صورت اخبار مثبت سهام باید با ورود پول همراه شود تا بتوان موج صعودی قوی را در بازار مشاهده کرد.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 3922 واحد افزایش در نقطه‌ی 2316740 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 4321 واحد مثبت در نقطه‌ی 757709  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فملی، #بوعلی، #نوری بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #فولاد، #وغدیر، #وبملت نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #اهرم،# شتاب و #کاما تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، استخراج کانه‌های فلزی و سرمایه‌گذاری‌ها  و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های فرآوردههای نفتی، سایر محصولات کانی غیر فلزی و اطلاعات و ارتباطات  بود.

امروز خروج پول 6377  میلیارد تومانی از صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#شکام، #تنوین، #سرود، #کساوه

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#شبندر، #ثفارس، #اسیاتک، #ختوقا

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#کیا، #فرود، #ثنوسا، #سصفها

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز خروج پول 530 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 71773  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر  از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و پایین‌تر از میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

دوشنبه 03 اردیبهشت 1403 / 15:16
کاراکتر