گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران ( 29 فروردین 1403)

امروز بازاری متعادل را شاهد بودیم که با توجه به تعطیلات اخرهفته واحتمال اتفاقات پیش بینی نشده، کم رمق‌تر دنبال شد.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 6231 واحد افزایش در نقطه‌ی 2201908 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 378 واحد مثبت در نقطه‌ی 723566  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فملی، #فارس، #فولاد بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #تاپیکو، #وامید، #وپاسار نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #وبملت، # شتاب و #اهرم تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فلزات و سایر محصولات کانی غیر فلزی  و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های محصولات شیمیایی، انبوه سازی و بیمه  بود.

امروز ورود پول 7554  میلیارد تومانی به صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#کفرا، #کقزوی، #دجابر، #بفجر

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#آریا، #زاگرس، #ثفارس، #زاگرس

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#مبین، #کقزوی، #صبا، #کاما

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز خروج پول 837 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 46854  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر  از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

چهارشنبه 29 فروردین 1403 / 16:54
کاراکتر