گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران (28 اسفند 1402)

امروز بازاری سبز را شاهد بودیم و امیدواریم که این سبزی پایان سال نوید بخش روزهای خوبی در سال آینده باشد.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 34685 واحد افزایش در نقطه‌ی 2195092  متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 8795 واحد مثبت در نقطه‌ی 742575 واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فولاد، #شپنا، #فملی بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #وپارس، #پارسیان، #اپال نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #دارا یکم، #پالایش و #اهرم تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، بانک، فلزات  و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های محصولات کانی غیر فلزی، غذایی و حمل و نقل بود.

امروز ورود پول 16421  میلیارد تومانی به صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#البرز، #سخند، #کخاک، #تدارم

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#کمینا، #وبانک، #حفارس، #توریل

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#ثبات، #ثفارس، #غالبر، #کیسون

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز ورود پول 487 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 85656  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

دوشنبه 28 اسفند 1402 / 15:32
کاراکتر