گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران ( 27 فروردین 1403)

امروز با کمتر شدن ریسک سیاسی و اخبار مثبتی که احتمال بیشتر اتمام تنش‌ها را نشان میداد، بازار روی سبز خود را نشان داد. همچنین در سازمان بورس تصمیم بر برگرداندن دامنه معاملات به حالت عادی گرفته شد.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 10140 واحد افزایش در نقطه‌ی 2206907 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 2458 واحد مثبت در نقطه‌ی 726000  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فملی، #فارس، #فولاد بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #شبهرن، #دلر، #ومهان نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #ذوب، # شتاب و #فملی تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین خروج پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فلزات و خودرو  و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های بانک، حمل و نقل  و لاستیک  بود.

امروز ورود پول 3246  میلیارد تومانی به صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#تپمپی، #سصوفی، #وغدیر، #ومعادن

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#آریا، #شیراز، #وبملت، #دامین

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#زیتون، #ومعادن، #شبندر، #کچاد

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز ورود پول 484 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 48885  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر  از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

دوشنبه 27 فروردین 1403 / 15:32
کاراکتر