گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران (23 اسفند 1402)

بازار امروز به رسم آخر سال و تسویه اعتباری‌ها قرمز معامله شد البته میتوان گفت فروش‌های شتران و بلوک شاراک هم روی بازار اثر گذاشت.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 13292 واحد کاهش در نقطه‌ی 2150209  متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 3899 واحد منفی در نقطه‌ی 732046 واحدی خود ایستاد.

نمادهای #پاکشو، #وپارس، #فملی بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #فولاد، #شپنا، #وغدیر نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #فن افزار، #وارس و #اهرم تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، بیمه و رایانه و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های چند رشته‌ای‌ها، خودرو و انبوه سازی بود.

امروز ورود پول 2252  میلیارد تومانی به صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#اتکام، #قصفها، #وصنا، #فردا

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#خساپا، #خودرو، #فملی، #خگستر

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#پارسیان، #غالبر، #قصفها، #چنوپا

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز خروج پول 2872 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 83915  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

چهارشنبه 23 اسفند 1402 / 16:08
کاراکتر