گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران (22 اسفند 1402)

بازار امروز با لیدری گروه بانک و بدلیل شایعه افزایش سرمایه وبصادر کار خود را سبز شروع کرد که با عرضه صف وبصادر کمی پایین آمد ولی در انتها متعادل رو به مثبت کار خود را پایان داد.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 1921 واحد افزایش در نقطه‌ی 2163485  متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 1909 واحد منفی در نقطه‌ی 735943 واحدی خود ایستاد.

نمادهای #خودرو، #وبملت، #فملی بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #وغدیر، #سدشت، #میدکو نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #دارا یکم، #وبانک و #اهرم تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به چند رشته‌ای‌ها،بانک و رایانه و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، خودرو و فرآورده های نفتی بود.

امروز خروج پول 1770  میلیارد تومانی از صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#وسبحان، #سیتاح، #وبانک، #اپرداز

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#خساپا، #خگستر، #شبندر، #لپارسح

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#وبانک، #مادیرا، #تمحرکه، #غویتا

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز خروج پول 26 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 83009  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

سه‌شنبه 22 اسفند 1402 / 15:15
کاراکتر