گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران (2 اردیبهشت 1403)

امروز ابتدای صبح در ادامه مثبت‌های دیروز بازار مثبت معامله شد ولی در نیمه دوم هیجان خرید کاهش یافت و سهام متعادل معامله شدند. و ورود پول‌های چند برابری دیروز در اکثر سهام، امروز ادامه نداشت.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 27148 واحد افزایش در نقطه‌ی 2312991 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 8445 واحد مثبت در نقطه‌ی 753539  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فملی، #نوری، #فولاد بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #سهرمز، #اخابر، #حفارس نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #پالایش، # شتاب و #اهرم تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی  و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های انبوه‌سازی، سیمان و بیمه  بود.

امروز خروج پول 5351  میلیارد تومانی از صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#وصندوق، #رانفور، #شغدیر، #چکاوه

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#خودرو، #خپارس، #ارفع، #وپارس

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#زماهان، #تمحرکه، #وامیر، #بسویچ

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز ورود پول 1838 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 88083  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر  از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

یک‌شنبه 02 اردیبهشت 1403 / 16:14
کاراکتر