گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران ( 14 فروردین 1403)

با توجه به ریسک سیاسی، منفی ابتدای صبح بازار را پیش بینی میکردیم همچنین انتظار افزایش نرخ ارز و طلا هم میرفت. در ادامه بازار هیجانی معامله شد ونوسانات سهام بالا یود که میشد نقش مثبت صندوق تثبیت را در سهام دید.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 15907 واحد کاهش در نقطه‌ی 2245265 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 10384 واحد منفی در نقطه‌ی 59824  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فولاد، #شپنا، #وبملت بیش‌ترین تاثیر منفی و نمادهای #وامید، #نوری، #سیستم نیز بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #سیمانو، # شتاب و #ذوب تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین خروج پول حقیقی امروز، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فلزات و بانک و همین‌طور بیش‌ترین ورود پول مربوط به گروه‌های رایانه، سیمان و استخراج کانه‌های فلزی بود.

امروز خروج پول 4294  میلیارد تومانی از صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#حتاید، #سپیدار، #ساروم، #کنور

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#خودرو، #فملی، #ذوب، #خساپا

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#سپیدار، #کسرام، #سفارس، #ناما

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز ورود پول 7158 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 79862  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

سه‌شنبه 14 فروردین 1403 / 16:35
کاراکتر