گزارش روزانه‌ی بازار بورس ایران (1 اردیبهشت 1403)

امروز با توجه به ارام شدن تنش‌های سیاسی امروز بازار مثبت بالا معامله شد. از این به بعد میتوان تاثیرخبرهای مثبت اقتصادی را در بازار دید.

https://b2n.ir/f67264

شاخص کل، با 77643 واحد افزایش در نقطه‌ی 2285856 متوقف شد. شاخص هم‌وزن با تغییر 21455 واحد مثبت در نقطه‌ی 745021  واحدی خود ایستاد.

نمادهای #فملی، #شپنا، #فولاد بیش‌ترین تاثیر مثبت و نمادهای #سهرمز، #سکرما، #سشمال نیز بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

بیش‌ترین ارزش معاملات امروز هم به نماد‌های #دارایکم، # شتاب و #اهرم تعلق داشت.

هم‌چنین بیش‌ترین ورود پول حقیقی امروز، مربوط به فلزات، فراورده‌های نفتی و خودرو  و همین‌طور بیش‌ترین خروج پول مربوط به گروه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سیمان و بیمه  بود.

امروز خروج پول 4801  میلیارد تومانی از صندوق‌ها را داشتیم.

https://b2n.ir/g54622

نمادهای مستعد از نظر فیلترها عبارت بودند از:

#ونوین، #حفاری، #فولاد، #سلام

https://b2n.ir/p56992

سهام مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز عبارت بودند از:

#آریا، #فزر، #ثفارس، #وپارس

https://b2n.ir/y80199

خریداران درشت حقیقی خریدار نمادهای زیر بودند:

#فولاد، #جهش، #آساس، #شتران

https://b2n.ir/m44369

بازار امروز ورود پول 7258 میلیارد تومانی با ارزش معاملات خرد 101276  میلیارد تومانی را تجربه کرد. امروز ارزش معاملات بالاتر  از میانگین بیست‌‌ودو روزه‌ و میانگین پنج روزه خود قرار گرفت.

[https://b2n.ir/r44960

شنبه 01 اردیبهشت 1403 / 15:37
کاراکتر